10 พฤษภาคม 2562 โผล่เขตปลอดทหารเกาหลี “หมีดำเอเชีย” สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ของโลก

ที่มา: https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_2501047

รายงานการค้นพบหมีควาย หรือหมีดำเอเชีย สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ภายในเขตปลอดทหาร (ดีเอ็มซี) ที่แบ่งคาบสมุทรเกาหลีออกเป็น 2 ประเทศ จากกล้องบันทึกวิดีโอภายในบริเวณดังกล่าว เจ้าหน้าที่กระทรวงของเกาหลีใต้บอกกับสำนักข่าวยอนฮัปว่า เชื่อว่าหมีที่ปรากฏในภาพถ่าย อายุราว 8-9 เดือน และน้ำหนักราว 25-35 ก.ก. เป็นลูกหลานของหมีควายที่อาศัยอยู่ในเขตปลอดทหารเป็นเวลานานแล้ว ที่ผ่านมา ทหารเกาหลีใต้หลายนายแจ้งว่าเห็นหมีควายหลายตัว แต่ยังไม่มีภาพถ่ายใดเป็นหลักฐาน ส่วนกล้องที่บันทึกคลิปวิดีโอหมีควาย สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติของเกาหลีใต้ผู้เป็นดำเนินการติดตั้งภายในเขตปลอดทหารเกาหลี ทั้งนี้ เขตปลอดทหารบนคาบสมุทรเกาหลีก่อสร้างขึ้นมาสืบเนื่องจากการลงนามสงบศึกระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เพื่อสิ้นสุดสงครามเกาหลีที่เกิดขึ้นในช่วง 1950-53 หรือสงครามเย็น มีความยาว 250 ก.ม. และกว้าง 4 ก.ม. มีการติดตั้งลวดหนาม กล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า นอกจากนี้ เขตปลอดทหารเกาหลีกลายเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชและสัตว์ป่า ซึ่งรัฐบาลเกาหลีใต้มีโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมาเป็นเวลานานแล้วในเขตปลอดทหาร และประเมินว่า มีสัตว์ใกล้สูญพันธุ์กว่า 100 สายพันธุ์ อาศัยอยู่ในเขตปลอดทหารที่เป็นบ้านเกิดของพวกมัน